Hogyan lehet kamatmentesen használni a hitelkártyát?

A hitelkártyát használhatjuk akár teljesen kamatmentesen is. Ezt úgy tudjuk elérni, ha minden hónap 15. napjáig, vagyis a türelmi időszakban visszafizetjük az előző hónapban a hitelkártyával vásárlásra költött pénzt.
A hitelkártyát nem érdemes készpénzfelvételre használni, mert ebben az esetben azonnal elkezdődik a felvett összeg utáni kamatozás.

Gyakori kérdések

Fogalmak

A hitelkártya egy olyan speciális bankkártya, amely lehetővé teszi, hogy birtokosa a kibocsátó, más pénzforgalmi szolgáltató (továbbiakban: bank) által meghatározott hitelkeret erejéig áruk, szolgáltatások ellenértékét kiegyenlítse, esetleg – kártyatípus függvényében – készpénzt vegyen fel.

Elszámolási időszaknak nevezzük azt a jellemzően 30 napos időszakot, amelyre vonatkozóan a nyilvántartott hitelkártya használatokról (vásárlásokat, készpénz felvételt), és jóváírásokról havi gyakorisággal a Bank számlakivonatot juttat el a Főkártya-birtokos részére. Az Elszámolási időszak utolsó napja minden hónapban azonos – a Bankok által Hirdetményben/ Kondíciós listában/ Általános szerződési feltételekben közzétett –nap (például minden hónap 10. napja, vagy minden hónap utolsó napja). Abban az esetben, ha az Elszámolási időszak utolsó napja pihenőnapra vagy munkaszüneti napra esik, akkor az adott Elszámolási Időszak utolsó napja az ezen pihenőnapot vagy munkaszüneti napot követő első munkanap lesz. Az Elszámolási időszak zárását követő naptári nappal kezdetét veszi a Türelmi időszak.

A Türelmi időszak az Elszámolási időszak számlazárását követő időintervallum – általában 15 nap -, amelynek utolsó napjáig a Főkártya-birtokosnak legalább a Minimum fizetendő összeg Bankhoz történő beérkezéséről gondoskodnia kell. Amennyiben az Elszámolási időszak utolsó napja pihenőnapra vagy munkaszüneti napra esik, akkor az adott Elszámolási Időszak utolsó napja az ezen pihenőnapot vagy munkaszüneti napot követő első munkanap lesz, a Türelmi időszak az azt követő naptári napon kezdődő intervallum. Amennyiben a Türelmi időszak utolsó napja pihenőnapra vagy munkaszüneti napra esik, a Türelmi időszak vége az azt követő első munkanap lesz.

Amennyiben a Türelmi időszak alatt az elvárt Minimum fizetendő összeg törlesztése nem valósul meg, az ügyfél hátralékos lesz. Ebben az esetben a bankok a hátralékhoz kapcsolódóan a Hirdetményeikben/Kondíciós listáikban meghatározott összegű díjat illetve késedelmi kamatot számíthatnak fel.

A hitelkártya esetében az azt kibocsátó Bankok előírnak egy minimális összeget (jellemzően a Felhasznált hitelkeret 5%-át, de minimum 5 000 Ft-ot), amelyet a Főkártya-birtokosnak minden esetben a fizetési határidőig (Türelmi időszak végéig) be kell fizetnie, amennyiben a hitelkeretből felhasznált rész van. Amennyiben a Türelmi időszak végéig a Minimum fizetendő összeg nem kerül megfizetésre, abban az esetben a bank a fennálló tartozás meg nem fizetett összege után késedelmi kamatot/díjat számíthat fel.

Az a nagykorú természetes személy, akivel a bank hitelkártya szerződést köt, és aki rendelkezésére - a számára nyitott, és a bank által rendelkezésre tartott hitelkerethez - a hitelkártya szerződés alapján hitelkártyát bocsát.

Bankkártyával fizetni gyors, kényelmes és biztonságos, a mindennapjaink része. A bankkártyáknak két fő fajtája van:

a) betéti kártya
b) hitelkártya

A legfontosabb különbség közöttük, hogy míg betéti kártya használata esetén az ügyfél a saját pénzét költi, addig hitelkártya használata esetén minden esetben a bankét.

A kártya használat költségeit a bankok a mindenkor hatályos hirdetményekben/kondíciós listákban tűntetik fel.

Működéssel kapcsolatos kérdések

A törlesztésre a bankok többféle lehetőséget biztosítanak, melyekről Ön a banki Üzletszabályzatokból/Általános Szerződési Feltételekből vagy az egyedi szerződéseikből tájékozódhat. A törlesztéshez kapcsolódó esetleges díjakat a Bankok a kapcsolódó hirdetményekben/kondíciós listákban jelenítik meg. A leggyakoribb törlesztési lehetőségek:

  • bankfióki pénztári befizetés
  • átutalás bankszámláról
  • csoportos beszedési megbízás

Egyes bankok a befizetésre alkalmas ATM-jeiken történő befizetési lehetőséget is biztosítanak a visszafizetésre.

A törlesztés összegét a Bankok meghatározott sorrendben használják fel a tartozások kiegyenlítésére: a díjak, jutalékok és ügyleti kamat kiegyenlítését követően először a legrégebbi készpénzes és vásárlási tranzakciók kiegyenlítése valósul meg.

A Bank havi gyakorisággal számlakivonatot készít és juttat el a Szerződő fél részére a hitelkártyás költésekről, valamint a terhelődött díjakról és esetleges kamatokról. A számlakivonat minden hónapban ugyanazon a meghatározott napon készül (munkaszüneti napok kivételével, ebben az esetben a következő munkanapon) és az eltelt, jellemzően 30 nap költéseit és jóváírásait tartalmazza. Azt az időszakot, amelyről a kivonat készül, hívjuk Elszámolási időszaknak. Az Elszámolási időszakot követően kezdődik a 15 napos Türelmi időszak, mely alatt önnek a Bank által előírt törlesztési kötelezettségének eleget kell tennie, ahhoz, hogy a hátralékba esést elkerülje. Természetesen a 15 napos Türelmi időszak alatt is használható a kártya, ezek a költések már a következő, jellemzően 30 napos Elszámolási időszak költései között kerülnek kimutatásra.

A számlakivonat a hitelkártyás költéseken kívül tartalmazza a hitelkeret összegét, az ebből felhasznált és a még fel nem használt hitelkeret mértékét, a Minimum fizetendő összeget valamint a fizetési határidőt (azaz a Türelmi időszak végét).

Az összeg visszafizetésére több, bankonként eltérő lehetőség is van, például lehet fizetni átutalással, csoportos beszedéssel, melyekhez a kapcsolódó díjak bankonként és törlesztési módonként eltérhetnek. Legkönnyebben úgy lehet elkerülni a késedelmes fizetést, ha a hitelkártya-birtokos a bankszámláján automatikus beszedési megbízást állít be. Arra mindig oda kell figyelni, hogy ehhez mindig elegendő pénz legyen a törlesztésre megadott bankszámlán.

Célszerű hitelkártyáját csak vásárlásra használni, hiszen ebben az esetben, ha az elszámolást követő 15 napos Türelmi időszakban a teljes tartozását visszafizetésre kerül, és nincs egyéb, a hitelkártyához kapcsolódó, a bank felé fennálló tartozás, akkor a Bank nem számít fel kamatot az elköltött összeg után.

Amennyiben készpénzt vett fel hitelkártyájával, vásárlásai csak akkor lehetnek kamatmentesek, ha a készpénzfelvétel díját és kamatát is megfizeti a teljes felhasznált összeggel (a felvett készpénz összegével, és a vásárlások összegével) együtt a Türelmi időszak alatt.

Mivel a meg nem fizetett díjak hitelnek minősülnek, a kamatmentességhez a Türelmi időszak végéig az összes esedékes díj is megfizetésre kell, hogy kerüljön.

Ha úgy dönt, hogy az elköltött összegnek csak egy, a bank által előre meghatározott részét törleszti (Minimum fizetendő összeg, ami bankonként eltérő lehet, de jellemzően ez a Felhasznált hitelkeret 5%-a, de minimum 5 000 Ft), akkor a felhasznált összegre a vásárlás időpontjától kamatot számít fel a Bank.

Amennyiben hitelkártyáját készpénzfelvételre használta, a legtöbb bank a készpénzfelvétel napjától az összeg teljes visszafizetéséig kamatot számít fel a felvett összeg után.

A készpénzfelvétel díjáról és kamatának mértékéről a Bankok Hirdetményben / Kondíciós listákban tájékoztatják ügyfeleiket.

Amennyiben a Türelmi időszak végéig nem a teljes összeg, azonban legalább a Minimum fizetendő összeg kerül megfizetésre, akkor az adott, egyedi hitelkeret szerződés alapján a bank az elszámolási időszakban a hitelkeret terhére folyósított teljes összeg(ek) után, vagy csak a vissza nem fizetett rész után kamatot számol fel addig, amíg a folyósított teljes összeg visszafizetésre nem kerül.

Amennyiben a Türelmi időszak végéig nem, vagy csak részben fizeti meg a Minimum fizetendő összeget (általában ez a Felhasznált hitelkeret 5%-a, de minimum 5 000 Ft), akkor ön késedelembe esik. Amennyiben késedelembe esik a bank ehhez kapcsolódó díjjal terhelheti meg a hitelszámláját, illetve késedelmi kamatot számíthat fel az összeg rendezéséig. Ezek pontos összegét és feltételeit a Bankok által közzétett, mindenkor hatályos hirdetményekben/kondíciós listákban valamint Üzletszabályzatokban és Általános Szerződési Feltételekben találja.

A hitelkártyához kapcsolódó díjtételek mértéke bankonként eltérő lehet. A hitelkártyához a kamaton kívül kapcsolódhatnak: állandó díjtételek (hitelkártya éves díja), továbbá egyéb, eseti jellegű díjtételek (például egyenleglekérdezés díja, limitmódosítás díja, kártyacsere díja). Mivel a meg nem fizetett díjak hitelnek minősülnek, a kamatmentességhez a Türelmi időszak végéig az összes esedékes díj is megfizetésre kell, hogy kerüljön.


Az edukációra a Gazdasági Versenyhivatal VJ/016/2017-es ügyszámú versenyfelügyeleti eljárásához kapcsolódóan került sor, az ügyet lezáró döntés megtekinthető ezen a linken.